Контакти

Сириус 2005
Дистрибуция на хранителни стоки, внос на гръцки маслини

Адрес:
гр.София
ул.: Владайска река 12
office@sirius2005.com


тел: 9 366 613
факс: 9 367 139
GSM: 0878 60 60 32
GSM: 0878 83 81 58